Beleggerstudieclub "De Florijn"

--.

Het hoe en wat van beleggerstudieclub - de Florijn -

Oprichting in het jaar 1997.

In het voorjaar werd de agrarische sector door verschillende banken benaderd om kennis te nemen van investeringen in bedrijven ofwel beleggingen. De suikerbietentelers van de Centrale Suiker Maatschappij (CSM) kregen bij hun 5 en 10 jarige contract afsluiting, certificaten van aandelen uitgereikt. Daar deze in een gezamenlijk CSM depot opgeslagen werden was er geen zicht op hoe deze waarden zich bewogen op de Amsterdamse beurs. Door deze certificaten te verzilveren, en deze gelden te gaan beleggen in andere bedrijven is de beleggerstudieclub De Florijn opgericht.

Eerste jaren

De start was zeer enthousiast iedere maand kwamen de leden samen in de kantine van de Rabobank. De beleggeradviseur van deze bank had een zeer luisterrijk publiek en alles wat hij zei was nieuw en werd gretig opgenomen. De aan en verkopen was in die tijd een interessante bijkomstigheid omdat de beurs van 1997 tot in de herfst van 2000 van 250 naar 700 punten steeg.

Op eigen benen

Na een jaar bijeenkomsten in de RABO kantine werd een bestuur opgericht en moest de club zelf gaan draaien met de opgedane kennis . Er werden afspraken gemaakt met een plaatselijke horeca ondernemer om daar elf maanden per jaar een keer per maand bijeen te komen. Er werd voor de bijeenkomst geÔnformeerd bij de bank naar de waarde van de portefeuille. Hierop werd een keus gemaakt wat te doen met aan of verkopen ten aanzien van deze portefeuille. Er werd geoefend met teletekst in de vergadering,ook werden optieconstructies besproken en ook hierin werd gehandeld. In 2005 werd besloten een laptop aan te schaffen. Hierdoor kon recente beursinfo besproken worden. Er werd een beamer geleend om het op de vergadering zichtbaar te maken, het was een hele vooruitgang.

Bijeenkomsten in een bedrijfskantine

In de openbare gelegenheid was het soms moeilijk te vergaderen, het gaf onvoldoende beslotenheid. Door een Florijn eigen lid  werd geopperd, bijeenkomsten te houden in zijn bedrijfskantine. Hier werd toe besloten.

Aanpassen aan huidige ICT techniek

In 2007 werd de overstap gemaakt naar ALEX bank. Dank zij de Alex plus applicatie kunnen recente handels gegevens gebruikt worden. Dank zij deze techniek is het mogelijk te handelen met inzicht in technische en fundamentele analyses. Orders kunnen op de bijeenkomst direct ingelegd worden en trailingstops ingesteld op de aangekochte fondsen in de portefeuille.

De Florijn van de laatste jaren

In de loop van jaren is het leden bestand veranderd. De regelgeving in de financiŽle wereld is strakker geworden, ter bescherming van de leken onder ons. Er zijn leden uitgetreden en ook weer enthousiaste leden toegetreden. Er is nog ruimte voor nieuwelingen, al hoewel er een maximaal beperking is naar het aantal leden per beleggingsclub volgens regelgeving AMF.